Atarashii Naginata rakentuu pitkälti kahden vanhan Japanin suurimman naginatatyylin pohjalta. Nämä tyylit olivat Tendōryū ja Jikishinkageryū, jotka ovat edelleen harrastajamääriltään suurimmat jäljelle jääneistä klassisista naginatatyyleistä.

Aluksi tätä taitoa kutsuttiin nimellä Gakkō Naginata (koulu naginata), koska sen tarkoituksena oli toimia kouluissa liikunnan opetuksena tytöille, jossa se toimi ~1910 alkaen toiseen maailmansotaan saakka.

Naginata
Competition

Myöhemmin lajin nimi muutettiin Atarashii Naginata:ksi, kirjaimellisesti "uudeksi naginataksi", josta tuli nykyaikaistettu versio vanhoista kamppailutaidoista samaan tapaan kuten muun muassa kendō, judō ja iaidō muodostettiin.

Nykyisen muodon laji saavutti 1970-luvulla kun Zen Nihon Kata-sarja saatiin valmiiksi.

Naginatan tarkoitus (Naginata Rinen, なぎなた理念)

Naginatan tarkoituksena on kehittää toimintakykyistä mieltä Naginatan harjoittelun avulla.

Perustekniikat - Kihon

Lyönnit

Naginata-ase oli alunperin varsin painava johtuen pitkästä varrestaan ja metalliterästä. Tästä johtuen kaikki lyöntitekniikat ovat rakentuneet siten ettei niiden suorittamiseen tarvita juurikaan voimaa, vaan pyritään käyttämään heiluriliikettä hyväksi. Alla listattuna eri lyöntityypit osumakohteiden mukaan.

Asennot

Harjoittelu rakentuu eri asentojen käyttöön ja niistä toiseen luontevasti siirtymiseen sekä niistä edellä mainittuja lyöntejä suorittamiseen. Alla lista kaikista virallisista asennoista, joiden tietämistä tarvitaan graduoinnin paperiosuutta suorittaessa.

Liikkuminen

Erilaiset askeleet mahdollistavat säännönmukaisen harjoittelun, luovat pohjan muulle lajin tekniikoille kuten edellä esitetyille lyönneille ja ovat apuna esimerkiksi ryhmiä ohjattaessa.

Happōburi

Yleensä harjoitus alkaa aseen käyttöharjoituksella, jossa käydään läpi eri kulmia joista naginata voi käyttää. Näillä on tarkoitus oppia liikuttamaan asetta samaan tahtiin vartalon kanssa ja saada liike aikaan mahdollisimman pienellä vaivalla. Tämä harjoitus koostuu seuraavista viidestä osasta.

Pariharjoittelu

Toshidama Gallery: Toyohara Chikanobu (1838 - 1912) Guard Ladies of the Chiyoda Palace,
1892

Naginatan pariharjoittelussa kummallakin harjoittelijalla on bambu-teräinen naginata.

Uchikaeshi

Ensimmäinen pariharjoitus koostuu kuudesta osasta, joissa jokaisessa toinen osapuoli harjoittelee lyöntia ja toinen sen vastaanottoa. Tarkoituksena on oppia oikeaa lyönti- ja vastaanottoetäisyyttä, ajoitusta sekä tekniikoiden yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Shikake Ōji

Pariharjoittelun perusteisiin kuuluu kahdeksasta erillisestä osasta koostuva sarja nimeltään Shikake Ōji. Kukin osa koostuu kahdesta tai kolmesta hyökkäyksestä ja niiden puolustuksesta. Hyökkäävää osapuolta joka tekee useimmiten aloitteen, kutsutaan nimellä Shikake, ja puolustavaa, joka yleensä myös voittaa, kutsutaan nimellä Oji.

Zen Nihon Naginata Kata

Seitsemän pariharjoituksen sarja jossa kummallakin pareista on kovapuinen naginata aseenaan. Kyseinen naginata on hyvin samankaltainen Tendōryu Naginatajutsussa käytetyn kanssa, sillä poikkeuksella että tsuba on erikokoinen.

Tätä sarjaa harjoitellaan yleensä vasta toisen dan-arvon (nidan) suorituksen jälkeen, kenties siitä syystä että sarja on teknisesti ja taktiikaltaan hyvin vaativa ja että sen osaamista vaaditaan kolmannesta dan-arvosta ylöspäin.

Kakari geiko

Yleensä kokeneempi osapuoli, jota tässä harjoituksessa kutsutaan nimellä "hikitate", avaa kohteita toiselle harjoittelijalle, jonka tulee lyödä suorituksia nopealla tahdilla.

Fighting Spirit

Gokaku geiko

Vapaamuotoinen ottelu, jossa pyritään mahdollisuuksien mukaan lyömään pistekohteisiin ja hallitsemaan ottelutilannetta.

Ishu jiai

Kun kendoa harrastava ja naginataa harrastava henkilö ottelevat toisiaan vastaan kutsutaan tätä isshu jiai:ksi.

Tähän otteluun ei ole virallisia sääntöjä koska kyseessä on kaksi eri lajia, mutta usein otteluita järjestetään näytösluontoisesti, esimerkiksi tilaisuuksissa kuten Kyoto Taikai tai vaikkapa Naginatan Maailmanmestaruuskilpailut.

Varusteet

Shiai-naginata

Bambukärkinen harjoitusase (shiai-naginata), koostuu seuraavista osista:

Naginata Bogu Chudan Artwork
Lecklin

Bōgu

Kontaktiharjoittelua varten suunniteltu suojahaarniska (bōgu), koostuu seuraavista osista:

Graduointivaatimukset

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry määrittelee Atarashii Naginatan kyu-graduointivaatimukset Suomessa. Ne pohjautuvat Euroopan (ENF) ja Kansainvälisen (INF) Naginataliittojen vastaaviin vaatimuksiin.

Vaatimukset ovat saatavilla täällä .