Jikishinkageryū Naginatajutsu on yksi suurimmista edelleen harjoiteltavista kouluista tai tyyleistä, jonka pääaseena on naginata. Tyyli perustettiin Japanissa noin 500 vuotta sitten, Kanto:n alueella Kashima:ssa, josta monet lukuisat miekkailutyylit ovat myös lähtöisin.

直心影流Back Jikishinkage-ryu

Tyyliä harrastetaan tällä hetkellä Japanin lisäksi Hawai'illa, Belgiassa ja Suomessa. Kaikki harrastajat kuuluvat Japanilaiseen pääorganisaation nimeltään Shūtokukai (秀徳会), jonka tehtävänä on ylläpitää ja kunnioittaa tyylin perinnettä.

Jikishinkageryū Naginatajutsun tunnusomaisia tekniikoita ovat tuuli- ja vesimyllyjen mukaan nimenyt pyörivän leikkauksen tekniikat joiden avulla ase voi olla koko ajan liikkeessä.

Naginatan lisäksi tyylissä harjoitellaan tanto:n (lyhyt veitsi), bokken:in (puinen miekka) ja kusarigama:n (sirppi jossa ketju) käyttöä.

Jikishinkageryū kuuluu Japanilaiseen vanhojen koulukuntien yhteisöön, Nihon Kobudō Kyōkai:hin, joka on Japanin valtion tunnustama historiallisten perinteiden kokoaja.

Koryu ja Atarashii Naginata

Meiji-kauden lopulla vanhoja tyylejä on Japanissa ollut enää reilu kymmenen, niistä noin 400 tyylistä joita Edo-kaudella vielä oli. Näistä selkeästi kaksi suurinta olivat Tendōryū ja Jikishinkageryū, joissa kummassakin nimenomaan naginata on tyylin pääaseena. Näiden kahden tyylin pääopettajat loivat alun nykyiselle Atarashii Naginatalle.

Harjoituspuvut ovat lähes samankaltaiset, lukuunottamatta takin hihojen kiristysnauhaa, jota ei Jikishinkageryū Naginatajutsussa ole. Näytösten yhteydessä käytetään yleensä mustaa takkia, jonka hihat on sidottu nauhalla, jotta tekniikan suorittaminen ei häiriintyisi.

Koryun harrastajia suositellaan opiskelemaan myös Atarashii Naginataa niiden historiallisten yhteyksien takia. Vastaavasti hieman edistyneemmät Atarashii Naginatan harrastajat voivat aloittaa koryun opiskelun, yleensä vähintään vuoden aktiivisen harjoittelun jälkeen.

Jikishinkage-ryu Naginata / 直心影流薙刀

Kyoto Taikai 直猶心流鎖鎌術4

Pääopettaja (soke, 宗家)

Tyylin pääopettajana toimii siihen erityisin perustein valittu henkilö, jonka tieto- ja taitotaso on täysin omaa luokkaansa, mutta myös sosiaaliset taidot ovat hyvin tärkeitä.

Alla lueteltuna tyylin perustaja ja pääopettajia parin viime vuosisadan ajalta.